404 Not Found

404 Not Found


nginx

Rasy a povolání

Ve WoW je v současné době 10 hratelných ras. Jsou rozlišeny na dvě skupiny podle strany, za niž bojují, a to na Alianci (Alliance) a Hordu (Horde). Rasy Aliance jsou si celkem podobné a mají stejný ideologický základ – víru v dobro a světlo, odmítajíce démony a temnotu. Frakce Horda je složena z ras které hledají své místo ve světě a ctí tradice. Rozhodně se tyto dvě frakce nedají rozdělit na dobro a zlo, obě strany mají v sobě od každého trochu.

Aliance

Mezi hlavní Rasy Aliance patří Lidé (Humans), Trpaslíci (Dwarves), Skřítkové (Gnomes), Noční Elfové (Night Elves), Draenei (Pouze pro majitele datadisku tBC).

Horda

Rasy Hordy jsou: Taureni (Tauren), Orkové (Orcs), Nemrtví (Undead), Trollové (Trolls) a Krvaví Elfové (Blood Elves) (Pouze pro majitele datadisku tBC).

Povolání a města

Každá rasa (kromě Trollů a Gnómů) má své hlavní město, jemuž dominuje (Gnómové jsou v azylu u trpaslíků, protože jejich město je plné nepřátel, a Trollové pobývají s Orky, protože hlavní město Trollů má v držení jiný kmen z rozpadlé říše). I když nejsou některé rasy jednotné, (např. lidé žijí v několika královstvích) hratelná je jen jedna frakce u každé rasy. U lidí je to království Stormwind. Podobně je tomu u Orků, kde existuje spousta klanů, hratelní jsou však jen Orkové pod vedením náčelníka Thralla, atd. Kromě rasy si každý hráč zvolí také povolání, jichž je celkem deset: Warrior (válečník), Paladin (svatý bojovník s omezenými magickými schopnostmi), Shaman (šaman), Hunter (lovec), Druid (ochránce přírody se schopností měnit se v různá zvířata), Rogue (zloděj), Priest (kněz), Warlock (černokněžník) a Mage (mág). V datadisku WotLK (Wrath of the Lich King) je k dispozici Death Knight (Rytíř Smrti). Povolání je hlavním faktorem ovlivňujícím styl vašeho hraní a roli ve skupině více hráčů. Různá povolání mají svá jedinečná kouzla a mohou používat různé zbraně a nosit různou zbroj. Ne každá rasa si může zvolit každé povolání, Death Knight je však přístupný pro všechny bez rozdílu. Každá rasa má své unikátní schopnosti, které ovlivňují schopnosti dané postavy, nejsou však nijak výrazné. Většina hráčů se shoduje na tom, že nejdůležitější je to, jak se vám která rasa líbí a jak se vám za ni hraje, schopnosti ras (takzvané „racialky“ (z angl. racial traits)) jsou až na druhém místě.

Schopnosti jednotlivých ras

Lidé – Mají zvýšené schopnosti boje s palicemi a meči, mají o 5% zvýšeného ducha (Spirit), u různých frakcí dostávají o 10% více reputace. Disponují schopností Preception (Nařízení), která na 15 vteřin umožní hráči vidět nepřátele ve stealth nebo invisibility (neviditelném) módu. Od datadisku tBC také dokáří zrušit stun (omráčení) a fear (strach) (Every Man for himself – Všichni za jednoho).

Trpaslíci – Schopností Stoneform (Kamenná forma) na 8s svoji odolnost o 10% a po tuto dobu jsou imuní vůči jedům, nemocem a krvácení. Dokáží na mapě vyhledávat truhličky s poklady, mají zýšenou odolnost proti ledovým útokům a dokáží lépe bojovat s palicemi a puškami.

Gnómové – Mají zvýšenou odolnost proti útokům Arcane magie, intelekt zvýšený o 5% a mají bonus k povolání Inženýr. Pokud jsou chyceni v pasti, kořenech nebo ledu, dokáží se vysvobodit (Escape Artist – Skvělý únik).

Noční Elfové – Pomocí schopnosti Shadowmeld (Skrýt se mezi stíny) dokáží být neviditelní pro nepřátelské hráče, pouze však pokud stojí na místě. Mají zvýšenou odolnost proti útokům přírody a dokáží lépe uhýbat nepřátelským útokům (Dodge). Po smrti se promění ve „Whisp ducha,“ díky kterému se mohou rychleji pohybovat.

Draenei - Dokáží omezeně léčít své spojence (Gift of the Naaru – Dar od Naaru – bytosti, jenž Draeneiům v minulosti pomohli a chránily je), všem přátelům v okruhu 30y zvyšují šanci na zásah o 1%, mají zvýšenou odolnost proti stínové magii a bonus k povolání Klenotník.

Taureni – Disponují bonusem k povolání Bylinkář, celkové zdraví mají zvýšné o 5% a mají zvýšenou odolnost proti útokům přírody. Schopností War Stomp (Válečné dupnutí) dokáží na půl vteřiny omráčit všechny nepřátele kolem sebe.

Orkové - Dovedou lépe bojovat se sekerami, jejich pomocník (zvíře, démon) má zvýšený útok o 5% a všechny efekty omráčení a strachu použité proti nim, mají snížené trvání o 15%. Na chvíli dokáží zvýšit svou útočnou sílu a sílu kouzel (Blood Fury – Zlost).

Nemrtví - Pokud jsou v jejich blízkosti nějaké mrtvoly, dokáží si jejich „pozřením“ (Cannibalize) zvýšit své zdraví, mají zvýšenou odolnost proti stínové magii, pod vodou vydží dýchat 3x déle a dovedou okamžitě zrušit všechny efekty strachu, spánku a omámení, které na sobě mají (Will of the Forsaken – Vůle opuštěného).

Trolové - Mají zvýšenou schopnost boje s vrhacími zbraněmi a lukem, působí o 5% větší škody proti nepřátelům typu beast (zvíře) a všechny spomalující efekty použité proti nim, mají snížené trvání o 15%. Na 10s dokáží pomocí Berserking zvýšit rychlost útoků a castu (připravování) kouzel o 10% až 30%.

Krvaví Elfové – Mají bonus k profesi Očarovávání, dokáží na 2s umlčet všechny nepřátele kolem sebe (Arcane Torrent – Tajemný proud) a zabránit jim tak v kouzlení, mají zvýšenou obranu proti všem druhům kouzel a před datadiskem WotLK dokázali ze svých nepřátel vysávat manu schopností Mana Tap (od datadisku WotLK dostanou manu při umlčení nepřátel).

Použitelné schopnosti mají tzv. cooldown (nabíjení) a jdou tedy aktivovat jen jednou za čas.

Výhody a nevýhody jednotlivých povolání

Warior – Válečník, který může ovládat všechny zbraně vyjma kategorie Wand (kouzelných hůlek). Bojuje na blízko a místo many získává zuřivost (rage) jako zdroj svých schopností. Jako jedno ze dvou povolání může používat nejlepší druh brnění (plate armor). Jeho specializace je podle talentů buď zničující síla v boji z blízka(melee) nebo obrovská odolnost vůči fyzickému zranění a velká výdrž. Warrior může používat i zbraně pro boj na dálku, tyto ale jen velmi omezeně (je schopen z nich střílet ale neumí pro ně žádný speciální útok). Konkrétně jsou jeho talentové stromy Arms (specializace na boj s pomalými obouručními zbraněmi, vhodné pro boj proti živým hráčům), Fury (specializace na boj se dvěma jednoručními zbraněmi, vyniká zejména ve výjimečně velikém DPS ale zároveň má nejmenší životnost, což tento talentový strom znevýhodňuje v boji proti živým hráčům) a Protection (vyniká zejména velkou hodnotou armoru a schopností odklánět, vyhýbat se nebo štítem blokovat nepřátelské údery a velkým množstvím života, má o mnoho menší DPS a proto se tato specializace používa jako tank do dungeonu, kdy na sebe láká silná mostra a chrání tak zbytek skupiny, která ho přitom léčí a zároveň se podílí na DPS proti monstru).

* Dostupný pro všechny rasy vyjma Krvavých elfů.

Hunter – Lovec. Mezi jeho speciality patří hlavně ochočování zvířat, která mu pak pomáhají v boji. Je tedy hlavně bojovníkem na větší vzdálenost pomocí luku, kuše nebo pušky. Umí stejně jako Warrior používat mnoho zbraní. Navíc ovládá „aspekty“ – schopnost napodobovat různá zvířata a tím se různě vylepšovat (př. Aspect of the Viper zvýší obnovu many, Gorila obranyschopnost,…). Vylepšit si může Beast mastery (schopnosti ochočených zvířat), Marksmanship (útočení na dálku) a Survival (boj zblízka).

* Dostupný pro rasy Draenei, Dwarves, Night Elves, Orcs, Taurens, Trolls, Blood Elves

Paladin – Svatý rytíř, který se může zaměřovat na „tankování“, léčení nebo tzv. DPS (Damage Per Second – poškození za vteřinu). V boji se zaměřuje hlavně na svaté světlo a ochranu svých spolubojovníků. Paladinova síla, narozdíl od Warriora, tkví v maně (energie potřebná ke kouzlení), když mu dojde nemuže plnit žádnou část svého údělu, zatím co Warriorovi se zuřivost neustále doplnuje v boji. V původním WoW je paladin přístupný pouze Alianci, a to lidem a trpaslíkům. V datadisku tBC mohou být paladiny i Krvaví elfové. Paladin potřebuje v boji velké množství many pro léčení a různé schopnosti. Disponuje takzvanou „bublinkou“, která ho dokáže na určitý čas ochránit před veškerým poškozením. Specializuje se na Holy (svatého), Protection (ochranného) a Retribution (útočného) bojovníka. Každý paladin bez ohledu na jeho talenty je schopný buffovat (posilovat) přátelské hráče požehnáním a aurou, což z něj činí poměrně užitečnou postavou především ve skupinách.

* Dostupný pro rasy Humans, Dwarves, Draenei, Blood Elves

Mage – Křehký mág, který dokáže během krátké chvíle usmažit hned několik nepřátel najednou díky svým plošným kouzlům. Je velmi závislý na zásobě many a když mu dojde, nemá moc možností jak bojovat. Má různá kouzla, která ho činí odolnějším, zvyšují zásobu many nebo zvyšují/snižují efekty kouzel, ale neumí se léčit. Dokáže teleportovat sebe a spoluhráče do spřátelených hlavních měst a některých vesnic. Může se specializovat na Fire (ohnivého), Frost (ledového) nebo Arcane (tajemného) mága.

* Dostupný pro rasy Humans, Gnomes, Draenei, Trolls, Undeads, Blood Elves

Priest – Kněz. Opět křehká postava, která se primárně zaměřuje na léčení v dungeonech nebo battlegroundech. Dokáže zvýšit počet bodů zdraví (HP) spoluhráčům. Díky svým Shadow (stínovým) kouzlům je však schopný i velkého požkození ve formě DoT (damage over time – zranění po určitý čas). Disponuje kouzly která dokáží ubrat velké množství HP (života), může je však použít jen jenou za čas. Specializovat se může na Discipline, Holy (svatého) nebo na Shadow (stínového) Priesta. Při shadow specializaci téměř přichází o schopnosti přímého léčení, dokáže však svým spoluhráčům přidávat životy tak, že je ukradne některému z nepřátel (podobně jako Warlock).

* Dostupný pro rasy Humans, Dwarves, Night Elves, Draenei, Trolls, Undeads, Blood Elves

Warlock – Černokněžník, který výměnou za duše svých nepřátel dokáže povolat démonické bytosti, aby bojovaly po jeho boku. Má podobná posilující kouzla na odolnost a dmg jako mág a jeho hlavní zaměření je na DoT kouzla jako priest, chybí mu ale léčitelské schopnosti. Jeho specialitou je zastrašení protivníka pomocí kouzla Fear (strach), které může používat téměř neomezeně. Dokáže vytvořit démonické kameny, které mu přidají život, nebo uloží jeho duši a ochrání ho před smrtí. Pomocí kouzla k sobě může, pokud u sebe další dva spřátelené bojovníky, přivolat členy družiny. Může být Afliction (proklínací), Demonology (démonický) a Destruction (útočný).

* Dostupný pro rasy Humans, Gnomes, Orcs, Undeads, Blood Elves

Rogue -Zloděj. Umí se maskovat a zmást tak jak umělou inteligenci tak živé hráče. Místo many má energii, která se doplňuje rychleji, je jí však méně. Rogue se velmi hodí na PvP souboje právě díky maskování, z něhož může používat velmi silné omračující schopnosti (stuny) díky nim může svého protivníka na docela dlouhou dobu vyřadit z boje. Jeho specializacemi je Assassination, Combat a Subtlety.

* Dostupný pro rasy Humans, Dwarves, Gnomes, Night Elves, Orcs, Trolls, Undeads, Blood Elves

Druid – Druid Je dalším univerzálním povoláním, umí se totiž přeměňovat na různá zvířata (tzv. formy), jež jsou zjednodušenými verzemi některých povolání:

* Medvěd – Obdoba válečníka. Má zuřivost místo many a zvyšuje odolnost.
* Divoký medvěd – Silnější verze medvěda, má víc armoru ale jinak je stejný.
* Jaguár (Night Elfové), lev (Taureni) – Obdoba Rogue. Také se umí maskovat a také má energii.
* Vodní forma – Má jen za úkol rychlejší pohyb ve vodě a dýchaní pod vodou.
* Gepard – Cestovní forma zvyšující rychlost pohybu.
* Moonkin (Balance talenty) – Přemění druida do míšence medvěda a sovy. Zvýší odolnost, navíc útok v této formě má šanci obnovit 2% many. Umožňuje selílat pouze Balance kouzla. Zvyšuje šanci členů raidu (vč. sebe) na zásah kritickým kouzlem o 5%. Balance Druid je obdobou Elemental Šamanů.
* Strom života (Restoration talenty) – Léčitelská přeměna. Zvyšuje účinek léčení o 20%, ale umožňuje sesílat pouze léčitelská kouzla. Zvyšuje efektivitu léčení na členech raidu o 6%.
* Vrána (tBC, WotLK) – Umožňuje létat, narozdíl od létacích mountů již na 68. levelu (pouze v Outlandu, Northrendu).

Patří mezi primární léčitele, je však také výborným tankem. Druid si své místo vždy najde, má od každého povolání trochu. Má schopnosti z kategorií Balance(magický útok), Feral Combat(zvířecí formy) a Restoration (léčení).

* Dostupný pro rasy Night Elves, Taurens

Shaman – Šamani se mohou specializovat na léčení (Restoration) , kontaktní boj (Enchancement) nebo kouzlení (Elemental). Jsou podobně univerzální jako Paladin. Využívají však sílu přírody a také si dokáží vyvolat totemy, jež jim zvyšují odolnost, sílu nebo dokonce samy vrhají kouzla na všechny strany, totemy posilují jak šamana samotného tak členy jeho družiny. V původním WoW je šaman přístupný pouze Hordě.

* Dostupný pro rasy Dranei, Orcs, Trolls, Taurens

Death Knight – Rytíř Smrti je prvním tzv. hrdinským povoláním a je přístupný pouze s datadiskem Wrath of the Lich King. Pro vytvoření Rytíře Smrti platí zvláštní pravidla, totiž hráč musí vlastnit alespoň jednu postavu na 55 úrovni k jeho vytvoření. Samotný Death Knight začíná na 55 úrovni a než se vydá „do světa“, musí splnit řadu speciálníchů questů, které ho naučí hrát za nové povolání a postupně zpřístupní talentové body. V boji místo many využívá speciální systém run. Tento systém se skládá z runické síly, která se doplňuje s používáním některých schopností, a 6 run (2 krvavé, 2 nesvaté a 2 ledové), které se obnovují podobně, jako energie u rogue. Death Knightovi schopnosti zahrnují tankování, DPS. Také si dokáže přivolat nemrtvé pomocníky, podobně jako warlock, ale pouze na krátký čas. Dokáže léčit ostatní nemrtvé hráče, avšak velmi omezeně. Dělí se na Blood (krvavý – boj na blízko), Unholy(nesvatý – vyvolávač) a Frost (ledový – tank).

* Dostupný pro všechny rasy

Share and Enjoy:
  • Print
  • email
  • PDF
  • Add to favorites
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Twitter
Written by admin pod: Nezařazené |

RSS kanál pro komentáře na tento příspěvek. TrackBack URL

Napsat komentář

404 Not Found

404 Not Found


nginx